• Samen werkten de adviesraden aan 7 sleutels tot verandering

  De 7 sleutels tot verandering

  Ontdek het verslag
 • Samen schreven we aan het participatieverhaal van Mortsel

  Visie participatie Mortsel

  Hier vind je het resultaat!
 • Participatietraject Mortsel

  Ontdek het traject
 • Toekomstdag op 30 maart

  Bedankt voor jullie opkomst!

Al 0 voorstellen

Dien je voorstel in!

Al 2456 stemmen

Bekijk alle voorstellen
Mortsel bestuift verder!

Na een geslaagde atelier P net voor de zomer, was het tijd voor het vervolg van onze oefening rond verenigingen en inspraak. 27 november kwamen we opnieuw samen om verder te concretiseren. We spraken over 3 concrete zaken: wat is bij het erkennen van een vereniging belangrijk om de impact te meten? Wat is belangrijk bij werkingssubsidies en hoe vertalen we de doelstellingen in concrete indicatoren? En tenslotte: wat is de feedback op het model voor inspraak en advies dat De Wakkere Bakker naar voren schuift?

Het traject

De campagne 'Mortsel bestuift' biedt een unieke kans om mee betrokken te zijn bij de toekomst van Mortsel.

Visienota participatie

juni - oktober 2018

Voorstellen verzamelen toekomst Mortsel

februari - maart 2019

Toekomstdag Mortsel

30 maart 2019

Terugkoppeling meerjarenplan

najaar 2019