Waar gaat het project over?

Met getuigenissen tegen armoede trachten we armoede meer zichtbaar te maken. Armoede is niet altijd duidelijk en zeker niet altijd zichtbaar. Het kan ook iedereen treffen. Armoede betekent voor verschillende mensen iets anders, en is niet louter een financiëel probleem. Met dit traject trachten we ook die andere vormen van armoede te belichten. Zo hopen we elke burger meer attent te maken op armoede rondom. Allemaal samen zijn we immers tot meer in staat!