Spelregels voor het project

#ongehoord! is een project van het Lokaal bestuur Mortsel in samenwerking met VoicesthatCount. 

Voicesthatcount is een organisatie die helpt te meten wat moeilijk meetbaar is. 

Om te weten wat écht leeft in een grote groep, vertrekken we van verhalen die mensen spontaan delen. Die concrete ervaringen vormen dan het startpunt om via verschillende methodes onderliggende dynamieken te ontdekken. Zo gebruiken ze de filosofie en de praktijk van SenseMaker, een methodiek die helpt om patronen te zien in een zee van verhalen.

Door jongeren hun verhaal te laten doen en daarbij zelf ook de interpretatie van het verhaal te laten ingeven, analyseren we uit al deze verhalen wat er écht toe doet, wat echt belangrijk of nodig is. We hopen een 1000-tal verhalen te verzamelen, zodat we een significant beeld krijgen. 

Met deze input gaan we vervolgens aan de slag om na te denken over de invulling van het JOC centraal.